inleiding

de publieke school voor architectuur brussel

is een omkadering die autodidactische activiteiten ondersteunt. de publieke school voor architectuur brussel biedt de mogelijkheid om te onderhandelen over openbare ruimte buiten de begrenzingen van hedendaagse architecturale praktijken en voorziet het algemene publiek met de middelen om toegang te krijgen tot een architecturale cultuur die doorgaans buiten haar bereik ligt. de missie van de school is om een nieuw publiek te creëren voor architectuur terwijl ze de architectuurpraktijk voor het publiek toegankelijk maakt.

inleiding

the public school is een school zonder leerplan. ze heeft geen onderwijsaccreditatie, ze reikt geen diploma’s uit en heeft geen banden met traditionele onderwijssystemen. het is een omkadering die autodidactische activiteiten ondersteunt, handelend vanuit de veronderstelling ‘alles is in alles’. het educatief model van the public school is niet ingesteld op de traditionele waarden van falen en slagen. deelname aan the public school vergt een engagement voor deze gang van zaken. educatie is discursief, participatie doet de situatie kantelen: het herverdeelt de autoriteit tussen leraar en leerling, expert en publiek.

the public school is ontstaan in 2007 in de kelder van telic arts exchange in los angeles. nu worden er public schools gehost over de hele wereld, onder andere in berlijn, new york en san juan.

the public school for architecture werd opgericht in 2009 door common room en telic arts exchange in new york. the public school for architecture is uniek binnen het netwerk van public school projecten omdat ze zich richt op een specifieke discipline en deze openbaar wil maken voor een divers publiek.

in 2014 werd de publieke school voor architectuur brussel opgericht in brussel door common room in samenwerking met telic arts exchange en recyclart, met steun van de faculteit architectuur van ku leuven, campus sint-lucas en city3. de publieke school voor architectuur brussel is gericht op de specifieke context van de stad brussel in verhouding tot het bredere public school netwerk door een kader te voorzien voor open engagement in de discipline van architectuur (en daarbuiten).

facebook

de publieke school voor architectuur brussel op facebook volgen.

website

log in op de website van the public school.

email

stuur een email naar de publieke school voor architectuur brussel.

colofon

projectontwikkeling: common room
grafisch ontwerp: geoff han
architectuur site: jonas lund